Ateneu

Plataforma de gestió de projectes i inscripcions

Start Up Training per a l'Economia Social - Cercle d'Innovació Social i Indústria

Descripció

L’objectiu del programa de capacitació Start Up Trainig per a l'Economia Social és adquirir eines i pràctica per al desenvolupament d’un projecte innovador a les organitzacions de l’economia social i  per a la seva presentació en públic, sobretot a inversors.
Amb les sessions de mentoratge es persegueix l’objectiu de"personalitzar" el programa, acompanyant el projecte de cada participant.

Així  doncs els participants obtindran:

 • Tractar globalment la innovació amb possibles projectes a les cooperatives (i d’altres organitzacions de l’Economia Social)
 • Treballar i conèixer una metodologia pel desenvolupament d’un projecte, des de la ideació, el testeig de mercat, el model de negoci que implica, la seva presentació per a inversors o col·lectius concernits i les vies de creixement que una cooperativa pot adoptar amb un projecte.
 • Tenir un acompanyament personalitzat del seu projecte amb feedback expert dels mentors
  Donar el primer pas per la possible creació d’una Unitat d’Innovació a les seves organitzacions.

Màxim 12 places. Data límit d'inscripció 8 de setembre. Busquem projectes socials amb un component innovador. Les places del programa són limitades, per això no tots els inscrits tenen la plaça garantida. Per seleccionar els projectes participants, entre el 5 i el 9 de setembre, farem una reunió virtual per conèixer quin és el projecte i valorar el nivell de desenvolupament d'innovació. Un cop rebem la seva sol·licitud de participació ens posarem en contacte per pactar dia i hora per aquesta trobada.

Aquest programa és part del Cercle d’Innovació Social i Indústria, i es realitza amb la col·laboració d'Heres Social SCCL, MTK Space, La Qperativa i Innobaix.
Impulsat per l’Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat, promogut pel Dept. de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, i finançat pel Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Cartell
Selecciona les sessions on vulguis participar:

Sessió 1

Sessió 1 Màrqueting analític i estratègic. Model de Negoci.

Sessió conclosa

13 de setembre de 2022

9:30 - 14:30 H

Lloc

Citilab

Descripció


 • Testeig de la idea amb el mercat.
 • Anàlisi interna i externa, amb eines bàsiques per orientar la cooperativa al client / mercat.
 • Concreció del model de negoci de la cooperativa i dels elements estratègics que la conformen.
 • Eines d'anàlisi de negocis existents, així com de generació de nous models de negoci.
 • Model de negoci intern de la cooperativa i model de negoci necessari per comunicar l'empresa a l'exterior.
 • Anàlisi interna i externa, aportant eines bàsiques per orientar la cooperativa al client / mercat. Eines d'anàlisi de l'entorn, del mercat, dels competidors, del consumidor i de la pròpia empresa.


Objectiu:

 • Orientar els negocis al mercat de forma contínua i aprendre l'ús d'eines enfocades al testeig de les idees i hipòtesis de treball.
 • Comprendre la importància del model de negoci a l’organització i aprendre a utilitzar eines per a la generació de nous models i per a l'anàlisi de models existents.

Sessió 1

Sessió 2 Vies d'innovació i creixement cooperatiu

Sessió conclosa

20 de setembre de 2022

9:30 - 11:30 H

Lloc

Citilab

Descripció


Es contemplen entre d'altres la intenacionalització, la innovació i les inversions de la cooperativa com a via de creixement; es ralacionarà amb les afectacions a l'estructura de l'organització, aíxí com amb les implicacions sobre els seus processos.


Objectiu:

 • Avaluar elements propis d'aquestes decisions estratègiques, així com les afectacions d'aquestes decisions sobre el model de negoci.Sessió 1

Sessió 3 Mentoratge Individual

Sessió conclosa

30 de setembre de 2022

9:30 - 13:30 H

Lloc

En línia

Descripció


Primera sessió de mentoratge amb l'objectiu de personalitzar el programa, acompanyant el projecte de cada participant. Sessió online. El primer dia de formació es pactarà tutor i horari de tutories. Sessió 1

Sessió 4 Presentació a inversors

Sessió conclosa

5 de octubre de 2022

9:30 - 12:30 H

Lloc

Citilab

Descripció


Sessió dedicada a la fase de comunicació del negoci a futurs inversors, fòrums d'inversió, possibles partners, accionistes i socis estratègics.

Es contemplaran dues eines bàsiques de relació del projecte/empresa amb el seu entorn:  resum executiu i "elevator pitch” i els elements bàsics per tal de que resultin atractius per als inversors.


Objectiu

 • Conèixer els elements bàsics en la presentació de projectes en diferents fòrums (inversors, partners i empresa). Desenvolupar habilitats bàsiques en la generació de resums executius i presentacions sintetitzades.


Sessió 1

Sessió 5 Mentoratge Individual

Sessió conclosa

14 de octubre de 2022

9:30 - 13:30 H

Lloc

En línia

Descripció


Segona sessió de mentoratge amb l'objectiu de persoalitzar el programa, acompanyant el projecte de cada participant. Sessió online. El primer dia de formació es pactarà tutor i horari de tutories.


Sessió 1

Sessió 6 Presentació projectes

Sessió conclosa

26 de octubre de 2022

9:30 - 12:30 H

Lloc

Citilab

Descripció


Sessió pràctica de presentació de projectes, cada participant presentarà resum executiu i "elevator pitch" davant del formador i aquest donarà feedback.