Start Up Training per a l'Economia Social - Cercle d'Innovació Social i Indústria


Activitats en aquesta formació:

Sessió 1 Màrqueting analític i estratègic. Model de Negoci.

Data: 13 de setembre de 2022

Horari: de 9:30 a 14:30

Lloc: Citilab

Descripció:


  • Testeig de la idea amb el mercat.
  • Anàlisi interna i externa, amb eines bàsiques per orientar la cooperativa al client / mercat.
  • Concreció del model de negoci de la cooperativa i dels elements estratègics que la conformen.
  • Eines d'anàlisi de negocis existents, així com de generació de nous models de negoci.
  • Model de negoci intern de la cooperativa i model de negoci necessari per comunicar l'empresa a l'exterior.
  • Anàlisi interna i externa, aportant eines bàsiques per orientar la cooperativa al client / mercat. Eines d'anàlisi de l'entorn, del mercat, dels competidors, del consumidor i de la pròpia empresa.


Objectiu:

  • Orientar els negocis al mercat de forma contínua i aprendre l'ús d'eines enfocades al testeig de les idees i hipòtesis de treball.
  • Comprendre la importància del model de negoci a l’organització i aprendre a utilitzar eines per a la generació de nous models i per a l'anàlisi de models existents.

Sessió 2 Vies d'innovació i creixement cooperatiu

Data: 20 de setembre de 2022

Horari: de 9:30 a 11:30

Lloc: Citilab

Descripció:


Es contemplen entre d'altres la intenacionalització, la innovació i les inversions de la cooperativa com a via de creixement; es ralacionarà amb les afectacions a l'estructura de l'organització, aíxí com amb les implicacions sobre els seus processos.


Objectiu:

  • Avaluar elements propis d'aquestes decisions estratègiques, així com les afectacions d'aquestes decisions sobre el model de negoci.Sessió 3 Mentoratge Individual

Data: 30 de setembre de 2022

Horari: de 9:30 a 13:30

Lloc: En línia

Descripció:


Primera sessió de mentoratge amb l'objectiu de personalitzar el programa, acompanyant el projecte de cada participant. Sessió online. El primer dia de formació es pactarà tutor i horari de tutories. Sessió 4 Presentació a inversors

Data: 5 de octubre de 2022

Horari: de 9:30 a 12:30

Lloc: Citilab

Descripció:


Sessió dedicada a la fase de comunicació del negoci a futurs inversors, fòrums d'inversió, possibles partners, accionistes i socis estratègics.

Es contemplaran dues eines bàsiques de relació del projecte/empresa amb el seu entorn:  resum executiu i "elevator pitch” i els elements bàsics per tal de que resultin atractius per als inversors.


Objectiu

  • Conèixer els elements bàsics en la presentació de projectes en diferents fòrums (inversors, partners i empresa). Desenvolupar habilitats bàsiques en la generació de resums executius i presentacions sintetitzades.


Sessió 5 Mentoratge Individual

Data: 14 de octubre de 2022

Horari: de 9:30 a 13:30

Lloc: En línia

Descripció:


Segona sessió de mentoratge amb l'objectiu de persoalitzar el programa, acompanyant el projecte de cada participant. Sessió online. El primer dia de formació es pactarà tutor i horari de tutories.


Sessió 6 Presentació projectes

Data: 26 de octubre de 2022

Horari: de 9:30 a 12:30

Lloc: Citilab

Descripció:


Sessió pràctica de presentació de projectes, cada participant presentarà resum executiu i "elevator pitch" davant del formador i aquest donarà feedback.