Segell Aquí assessorem l'Economia Social


Activitats en aquesta formació:

Sessió Renovació segell

Data: 15 de setembre de 2022

Horari: de 15:30 a 18:30

Lloc: En línia

Descripció:

SESSIÓ RENOVACIÓ

Formació tècnica, gratuïta i online per a professionals de gestories per la renovació del Segell sobre
l’Economia Social, Solidària i la fòrmula cooperativa


A càrrec de ALC Assessors, Gracer, Facto i Col·lectiu Ronda.Sessió 1. Introducció

Data: 20 de setembre de 2022

Horari: de 15:30 a 17:30

Lloc: En línia

Descripció:

Formació tècnica, gratuïta i online per a professionals de gestories per l’obtenció del Segell.
A càrrec de ALC Assessors, Gracer, Facto i Col·lectiu Ronda.


SESSIÓ #1 INTRODUCCIÓ

 • Introducció al model de negoci cooperatiu

 • Comparativa entre les diferents formes jurídiques i avantatges de la cooperativa (beneficis fiscals, etc)

 • Tipus de cooperatives, incloent sense ànim de lucre i d’iniciativa social

Sessió 2. Règim Laboral i Societari

Data: 22 de setembre de 2022

Horari: de 15:30 a 18:30

Lloc: En línia

Descripció:

Formació tècnica, gratuïta i online per a professionals de gestories per l’obtenció del Segell.
A càrrec de ALC Assessors, Gracer, Facto i Col·lectiu Ronda.


SESSIÓ #2 RÈGIM LABORAL I SOCIETARI

 • Règim laboral de socis, tipus de socis (en funció del tipus de cooperativa), drets i obligacions, altes i baixes

 • Règim laboral de persones treballadores, límits de contractació

 • Règim de cotització

Sessió 3. Règim Econòmic i Comptable

Data: 27 de setembre de 2022

Horari: de 15:30 a 18:30

Lloc: En línia

Descripció:

Formació tècnica, gratuïta i online per a professionals de gestories per l’obtenció del Segell.
A càrrec de ALC Assessors, Gracer, Facto i Col·lectiu Ronda.


SESSIÓ #2 RÈGIM ECONÒMIC I COMPTABLE

 • Obligacions econòmiques i comptables: comptes anuals, memòria, llibres

 • PGC de cooperatives

 • Capital social

 • Fons propis vs passiu (consideració de les aportacions)

 • Fons de reserva i FEPC: usos i destins.

 • Transformació, fusió, escissió, liquidació

 • Exercici pràctic: assentaments, imputació de pèrdues

Sessió 4. Règim Fiscal

Data: 29 de setembre de 2022

Horari: de 15:30 a 18:30

Lloc: En línia

Descripció:

Formació tècnica, gratuïta i online per a professionals de gestories per l’obtenció del Segell.
A càrrec de ALC Assessors, Gracer, Facto i Col·lectiu Ronda.


SESSIÓ #4 RÈGIM FISCAL

 • Règim fiscal de cooperatives: llei 20/1990

 • Cooperatives protegides i especialment protegides

 • Pèrdua de la protecció fiscal

 • Beneficis fiscals de les cooperatives

 • Regles de valoració de les operacions cooperativitzades

 • Impost de societats

 • Resultat cooperatiu i extra-cooperatiu

 • Aplicació del resultat econòmic

 • Exercici pràctic: tancament, repartiment de resultats i liquidació

Sessió 5. Finançament i Recursos econòmics

Data: 4 de octubre de 2022

Horari: de 15:30 a 18:30

Lloc: En línia

Descripció:

Formació tècnica, gratuïta i online per a professionals de gestories per l’obtenció del Segell.
A càrrec de ALC Assessors, Gracer, Facto i Col·lectiu Ronda.


SESSIÓ #5 RÈGIM LABORAL I SOCIETARI

 • Procés de constitució: tipologies d’estatus i agents clau (Ateneu, notaris, Registre Cooperatives, hisenda, seguretat social, registre mercantil si ets societat professional).

 • Capitalització de l’atur

 • Finançament propi i aliè 

 • Subvencions, presentació a licitacions

 • Certificat digital