Ateneu

Plataforma de gestió de projectes i inscripcions

Jornades d'Habitatge de la COV: Modalitats d'habitatge cooperatiu i model de ciutat

Descripció

L'accés a un habitatge assequible continua sent un tema prioritari per a la ciutadania i les

administracions públiques a Catalunya. En aquesta sessió presentarem les diferents

modalitats d'accés a l'habitatge cooperatiu i les comunitats que es creen en aquests

entorns així com el model de ciutat, creixement i generació d'habitatge assequible del Prat

de Llobregat.

Selecciona les sessions on vulguis participar:

Sessió 1

Modalitats d'habitatge cooperatiu i model de ciutat

Sessió conclosa

9 de maig de 2024

17:00 - 19:00 H

Lloc

Centre de Promoció Econòmica del Prat de Llobregat

Formadora

Cooperativa Obrera de VIviendas SCCL

Descripció

L'accés a un habitatge assequible continua sent un tema prioritari per a la ciutadania i les

administracions públiques a Catalunya. En aquesta sessió presentarem les diferents

modalitats d'accés a l'habitatge cooperatiu i les comunitats que es creen en aquests

entorns així com el model de ciutat, creixement i generació d'habitatge assequible del Prat

de Llobregat.