Ateneu

Plataforma de gestió de projectes i inscripcions

Itinerari formatiu gestories i renovació del segell 2022-2023

Descripció

Itinerari formatiu per a gestories i renovació del segell 2022-2023

Entre tots els Ateneus s'ha programat una formació conjunta adreçada a les gestories sobre les diferents dimensions de gestió d'una cooperativa:

Sessió 0. Introducció i marc

Sessió 1. Règim laboral i societari

Sessió 2. Règim econòmic i comptable

Sessió 3. Règim fical

Sessió 4. Finançament i recursos econòmics

Sessió de renovació del segell sobre l'Impost de Societats

Cartell
Selecciona les sessions on vulguis participar:

Sessió 1

Sessió 0. Introducció i marc

Sessió conclosa

26 de abril de 2023

15:00 - 17:00 H

Lloc

En línia

Descripció

Introducció al model de negoci cooperatiu

Comparativa entre les diferents formes jurídiques i avantatges

de la cooperativa (beneficis fiscals, etc).

Tipus de cooperatives, incloent sense ànim de lucre i d’iniciativa social.


A càrrec de ALC Assessors

Sessió 2

Sessió 1. Règim laboral i societari

Sessió conclosa

3 de maig de 2023

15:00 - 18:00 H

Lloc

En línia

Descripció

Règim laboral de socis, tipus de socis (en funció del tipus de cooperativa),

drets i obligacions, altes i baixes.

Règim laboral de persones treballadores, límits de contractació

Règim de cotització


A càrrec de Gracer Coop


Sessió 3

Sessió 2. Règim econòmic i comptable

Sessió conclosa

10 de maig de 2023

15:00 - 18:00 H

Lloc

En línia

Descripció

Obligacions econòmiques i comptables: comptes anuals, memòria, llibres

PGC de cooperatives

Capital social

Fons propis vs passiu (consideració de les aportacions)

Fons de reserva i FEPC: usos i destins

Transformació, fusió, escissió, liquidació

Exercici pràctic: assentaments, imputació de pèrdues


A càrrec de Facto

Sessió 4

Sessió 3. Règim fiscal

Sessió conclosa

17 de maig de 2023

15:00 - 18:00 H

Lloc

En línia

Descripció

Règim fiscal de cooperatives: llei 20/1990

Cooperatives protegides i especialment protegides

Pèrdua de la protecció fiscal

Beneficis fiscals de les cooperatives

Regles de valoració de les operacions cooperativitzades

Impost de societats

Resultat cooperatiu i extra-cooperatiu

Aplicació del resultat econòmic

Exercici pràctic: tancament, repartiment de resultats i liquidació


A càrrec de Facto

Sessió 5

Sessió 4. Finançament i recursos econòmics

Sessió conclosa

24 de maig de 2023

15:00 - 18:00 H

Lloc

En línia

Descripció

Tipus de finançament

Finances ètiques i pròpies de l'ESS

Detecció de les necessitats financeres de les cooperatives

Instruments financers de l'ESS


A càrrec de Facto

Sessió 6

Sessió Renovació segell Aquí assessorem l'economia social

Sessió conclosa

6 de juny de 2023

15:00 - 17:00 H

Lloc

En línia

Descripció

Sessió per a les gestories que vulguin renovar el Segell 'Aquí assessorem l'economia social', aquesta sessió formativa es tractarà específicament l'Impost de Societats i casos pràctics.


A càrrec de Col·lectiu Ronda