Ateneu

Plataforma de gestió de projectes i inscripcions

Formació en economia social i cooperativa

Descripció

Formacions anuals adreçades a treballadors/usuaris que formin part d'empreses i entitats d'economia social i cooperativa

Cartell
Selecciona les sessions on vulguis participar:

Sessió 1

Treball en equip

Sessió conclosa

14 de juny de 2024

10:00 - 14:00 H

Lloc

Centre de Promoció Econòmica del Prat de Llobregat

Descripció

DESCRIPCIÓ:

Adreçada a treballadors/usuaris que formin part d’empreses d’economia social i cooperativa.

Una sessió, divendres 14 de juny 2024,  10 a 14


OBJECTIUS: 

 

o    Aprofundir en els coneixements sobre el treball en equip.

o    Identificar, adquirir o millorar les pròpies competències en el treball en equip.

o    Gestionar els grups de treball per augmentar la rendibilitat i l'eficàcia de l‘organització.

o    Cercar la cohesió del grup a través de la direcció adequada i determinar les claus de la dinàmica de grups.

 

CONTINGUTS: 

 

o    Definició d’un equip de treball

o    Del grup a l’equip

o    Estils de treball en equip

o    L'organització del treball en equip

o    Elements de la interacció d'un equip

o    Diferents estils de lideratge

o    Habilitats per a la conducció d'un equip 

Sessió 1

Taller Formació "Habilitats Socials" Treball en equip, comunicació i gestió de conflictes

Sessió conclosa

18 de octubre de 2024

10:00 - 13:00 H

Lloc

Centre de Promoció Econòmica del Prat de Llobregat

Descripció

DESCRIPCIÓ:

Adreçada a treballadors/usuaris que formin part d’empreses d’economia social i cooperativa.

Dues sessions, 18 i 25 d'octubre de 2024 de 10:00 a 13:00

 

OBJECTIUS:

o    Identificar, adquirir o millorar les pròpies competències en el treball en equip.

o    Conèixer les característiques de la comunicació efectiva.

o    Conèixer els diferents tipus de comunicació.

o    Millorar la nostra capacitat de comunicar.

o    Ser més efectius alhora d’expressar-nos.

o    Reconèixer les dimensions i l'impacte dels conflictes en les organitzacions. Diferència entre conflicte i problema.

o    Comprendre el conflicte, saber diagnosticar i prescriure intervencions coherents.

o    Aprendre a afrontar els conflictes amb efectivitat, abordant-los en el moment oportú, reconeixent

o    i gestionant les emocions implicades.

 

CONTINGUTS:

1.- Treball en equip

o    Definició d’un equip de treball

o    Del grup a l’equip

o    Estils de treball en equip

2.- Comunicació eficaç

o    Què és comunicar?

o    Comunicació no verbal

o    Comunicació verbal

o    La preparació per la comunicació

o    Les claus d’una bona persona comunicadora

3.-La gestió del conflicte

o    Concepte i definició de conflicte

o    Conflictes intrapersonals i conflictes interpersonals

o    La confiança com a eix del clima organitzatiu

Sessió 1

Taller Formació "Habilitats Socials" Treball en equip, comunicació i gestió de conflictes

Sessió conclosa

25 de octubre de 2024

10:00 - 13:00 H

Lloc

Centre de Promoció Econòmica del Prat de Llobregat

Descripció

DESCRIPCIÓ:

Adreçada a treballadors/usuaris que formin part d’empreses d’economia social i cooperativa.

Dues sessions, 18 i 25 d'octubre de 2024 de 10:00 a 13:00

 

OBJECTIUS:

o    Identificar, adquirir o millorar les pròpies competències en el treball en equip.

o    Conèixer les característiques de la comunicació efectiva.

o    Conèixer els diferents tipus de comunicació.

o    Millorar la nostra capacitat de comunicar.

o    Ser més efectius alhora d’expressar-nos.

o    Reconèixer les dimensions i l'impacte dels conflictes en les organitzacions. Diferència entre conflicte i problema.

o    Comprendre el conflicte, saber diagnosticar i prescriure intervencions coherents.

o    Aprendre a afrontar els conflictes amb efectivitat, abordant-los en el moment oportú, reconeixent

o    i gestionant les emocions implicades.

 

CONTINGUTS:

1.- Treball en equip

o    Definició d’un equip de treball

o    Del grup a l’equip

o    Estils de treball en equip

2.- Comunicació eficaç

o    Què és comunicar?

o    Comunicació no verbal

o    Comunicació verbal

o    La preparació per la comunicació

o    Les claus d’una bona persona comunicadora

3.-La gestió del conflicte

o    Concepte i definició de conflicte

o    Conflictes intrapersonals i conflictes interpersonals

o    La confiança com a eix del clima organitzatiu