Ateneu

Plataforma de gestió de projectes i inscripcions

Formació en economia social i cooperativa

Descripció

Formacions anuals adreçades a treballadors/usuaris que formin part d'empreses i entitats d'economia social i cooperativa

Cartell
Selecciona les sessions on vulguis participar:

Sessió 1

Taller Formació "Habilitats Socials" Treball en equip, comunicació i gestió de conflictes

Més informació

Sessió conclosa

20 de octubre de 2023

10:00 - 13:00 H

Lloc

Centre de Promoció Econòmica del Prat de Llobregat

Descripció

DESCRIPCIÓ:

Adreçada a treballadors/usuaris que formin part d’empreses d’economia social i cooperativa.

Dues sessions, 20 i 27 d'octubre de 2023 de 10:00 a 13:00

 

OBJECTIUS:

o    Identificar, adquirir o millorar les pròpies competències en el treball en equip.

o    Conèixer les característiques de la comunicació efectiva.

o    Conèixer els diferents tipus de comunicació.

o    Millorar la nostra capacitat de comunicar.

o    Ser més efectius alhora d’expressar-nos.

o    Reconèixer les dimensions i l'impacte dels conflictes en les organitzacions. Diferència entre conflicte i problema.

o    Comprendre el conflicte, saber diagnosticar i prescriure intervencions coherents.

o    Aprendre a afrontar els conflictes amb efectivitat, abordant-los en el moment oportú, reconeixent

o    i gestionant les emocions implicades.

 

CONTINGUTS:

1.- Treball en equip

o    Definició d’un equip de treball

o    Del grup a l’equip

o    Estils de treball en equip

2.- Comunicació eficaç

o    Què és comunicar?

o    Comunicació no verbal

o    Comunicació verbal

o    La preparació per la comunicació

o    Les claus d’una bona persona comunicadora

3.-La gestió del conflicte

o    Concepte i definició de conflicte

o    Conflictes intrapersonals i conflictes interpersonals

o    La confiança com a eix del clima organitzatiu

Sessió 1

Joves, adolescents i benestar en entorns laborals de l’Economia Social i Cooperativa

Més informació

Sessió conclosa

7 de novembre de 2023

10:00 - 13:00 H

Lloc

Centre de Promoció Econòmica del Prat de Llobregat

Descripció

DESCRIPCIÓ:

Adreçada a treballadors/usuaris que formin part d’empreses d’economia social i cooperativa.

Dues sessions, 7 i 14 de novembre de 2023 de 10:00 a 13:00, aula 4 Centre de Promoció Econòmica del Prat de Llobregat.

OBJECTIUS: 

 • Comprendre que vivim i treballem en un entorn VICA: volàtil, incert, complex i ambigu i quines implicacions té això en el nostre benestar.
 • Aprendre els conceptes d’equilibri, balanç, diversitat, benestar i malestar en l’etapa jove i aprendre què són i com dissoldre l’estigma i l’autoestigma.
 • Aprendre com funciona el sistema nerviós d’una persona jove i/o adolescent i quines tècniques hi ha per a facilitar-ne la regulació de manera sencilla i efectiva.
 • Aprendre a cultivar competències comunicatives assertives, empàtiques i compassives en entorns laborals amb persones joves. 

CONTINGUTS:

 • Què implica dir tenir un sistema nerviós humà quan som joves i/o adolescents? Humans reals i humans sintètics en un entorn VICA.
 • Què és el benestar emocional en la joventut i l’adolescència, quins components conté i com es cultiva.
 • Com em relaciono amb una persona jove amb diagnòstic en salut mental? Diversitats, estigma i autoestigma.
 • Per a què treballar? Entorns laborals saludables per a joves i propòsit de vida.
 • Balanç i Equilibri en el cultiu del benestar. Malestars i escolta acollidora.
 • Com em relaciono de manera positiva amb una persona amb malestars? Diversitats mentals, estigma i autoestigma.
 • Per a què treballem? Entorns laborals saludables i sentit de vida.Sessió 1

Jornada de formació sobre contractació pública

Més informació

Sessió conclosa

23 de novembre de 2023

9:30 - 14:00 H

Lloc

Centre de Promoció Econòmica del Prat de Llobregat

Descripció

Jornada de formació sobre contratació pública per a les entitats d'economia social. Informació als assistents sobre què és una licitació, tipus de licitació, quines son les fases d'una licitació, com presentar-se, que cal complir i com es formalitza un contracte.

CONTINGUTS:

 • Llei de contractes del sector públic Descripció del contingut de la llei i conceptes que s'han de tenir en compte.
 • Fases d'una licitació Detall de les fases d'una licitació des de que s'elabora l'expedient fins a que es formalitza el contracte.
 • Requisits previs que cal complir per poder llicitar Explicació de que s'ha de complir per a poder-se presentar a una licitació.
 • Dades clau a analitzar a presentar Descripció de les parts més importants que s'han d'analitzar dels plecs, tant administratiu com tècnic.
 • Preparació de la plica a presentar Idees claus per a la presentació de la plica
 • Documents de classificació empresarial Què és i com s'obté
 • Seguiment del procés de licitació Paute per fer el seguiment del procés de licitació 
 • Formalització del contracte Com es formalitza el contracte.

Sessió 1

Com cuidar i cuidar-nos per a treballar amb benestar en entorns laborals de l'Economia Social i Cooperativa

Més informació

Sessió conclosa

28 de novembre de 2023

10:30 - 13:00 H

Lloc

Centre de Promoció Econòmica del Prat de Llobregat

Descripció

DESCRIPCIÓ:

Adreçada a treballadors/usuaris que formin part d’empreses d’economia social i cooperativa.

4 sessions, 28 de novembre i 12 de desembre de 2023, 9 i 23 de gener de 2024 de 10:30 a 13:00, Aula 4 Centre de Promoció Econòmica del Prat de Llobregat


OBJECTIUS: 

 • Comprendre que vivim i treballem en un entorn VICA: volàtil, incert, complex i ambigu i quines implicacions té això en el nostre benestar.
 • Conèixer la diferència entre equilibri i balanç en benestar emocional i quines tècniques hi ha per a regular-lo de manera sencilla i efectiva per a recuperar i mantenir el benestar emocional.
 • Saber què son l’estigma i l’autoestigma i com ajudar-nos a dissoldre'ls. 
 • Aprendre a cultivar competències comunicatives assertives, empàtiques i compassives en entorns laborals i amb persones amb diversitat mental. 


CONTINGUTS:

 • Què vol dir tenir un sistema nerviós humà? Humans reals i humans sintètics en un entorn VICA.
 • Què és el benestar emocional i quins components conté. Balanç i Equilibri en el cultiu del benestar.
 • Cultiu del benestar aplicat a les entitats de la economia social i solidària. Com facilitar i enfortir la resiliència davant les diversitats mentals, l’estigma i l’autoestigma.
 • Per a què treballem? Entorns laborals saludables i sentit de vida.