ASSEMBLEES Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat


Activitats en aquesta formació:

I Assemblea de l'Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat

Data: 27 de abril de 2022

Horari: de 10:00 a 12:00

Lloc: Consell Comarcal Baix Llobregat

Descripció:

I Assemblea de l'Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat.

Ordre del dia:

 1. Benvinguda i presentació.
 2. Presentació persones assistents (nom, entitat i lligam amb l'ateneu).
 3. Presentació Pla de Treball i aprovació.
 4. Comunicació: logos ateneu i aprovació.
 5. Informació actes recents.
 6. Altres.


II Assemblea de l'Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat

Data: 19 de octubre de 2022

Horari: de 10:00 a 12:00

Lloc: Unió de cooperadors

Descripció:

II Assemblea de l'Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat.

Esborrany d'ordre del dia:

 1. Visita a Unió de Cooperadors (Gavà).
 2. Valoració i seguiment indicadors 2021/2022.

                                          i.    Ateneu Central

                                         ii.    Cercle Cultura

                                        iii.    Cercle Economies Comunitàries

                                       iv.    Cercle d’Innovació Social i Indústria

                                         v.    Cercle d’Habitatge


 1. Nous Participants.
 2. Participants (pla de treball... feina feta).
 3. Repàs del Pla de treball 2023